Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja polityki: 29.11.2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje politykę Plague Studio, Żuromińska 3/164, Mazowieckie, Warszawa 03-341, Polska, email: admin@plagues.pl, tel: 506-271-273 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://plagues.pl ) („Serwis”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to z własnej woli, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Zmodyfikowana Polityka Prywatności zostanie udostępniona w serwisie oraz będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu jej umieszczenia a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Informacje, które gromadzimy:
Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Telefon komórkowy
 • Adres
 • Informacje o płatności

Jak zbieramy Twoje informacje:
Zbieramy/otrzymujemy informacje o użytkowniku w następujący sposób:

Kiedy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobowe
Wchodzi w interakcję z witryną
Z publicznych źródeł

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:
Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o użytkowniku do następujących celów:

 • Tworzenie konta użytkownika
 • Przetwarzanie płatności
 • Wsparcie
 • Reklama ukierunkowana
 • Zarządzanie zamówieniami klientów
 • Ochrona witryny
 • Zarządzanie kontem użytkownika

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że prawo będzie wymagało od nas innego postępowania.

Jak dzielimy się Twoimi informacjami:
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania Państwa zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Serwis reklamowy
 • Analityka
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wymagamy, aby strony trzecie wykorzystywały przekazywane im dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji danego celu.
Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach: (1) przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie z Usługi przez użytkownika narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Serwis lub nasza firma zostanie połączona lub nabyta z inną firmą, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Zachowanie Twoich informacji:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne lub tak długo, jak będzie to potrzebne do spełnienia celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować zachować pewne informacje przez dłuższy czas, np. w celu przechowywania zapisów / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Szczątkowe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane bezterminowo.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia albo otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam zgód na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres admin@plagues.pl. Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano informacji, ani nie będzie mógł z nich korzystać.

Pliki cookie itp.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ich używamy i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Państwa informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i czynią to Państwo na własne ryzyko.

Linki stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:
Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do polityki prywatności i innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich obsługujących dowolną stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Serwisie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Skargę / Inspektor ochrony danych:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego inspektora ds. skarg i zażaleń na adres Plague Studio, Żuromińska 3/164, e-mail: admin@plagues.pl. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.